Třinecký inženýring
Třinecký inženýring

Úvod

Společnost Třinecký inženýring, a.s. byla založena roku 1996 pod názvem Třinecké železárny inženýring, a.s. Vznikla vyčleněním investičních a inženýrských služeb z Třineckých železáren, a.s. Třinec. V roce 2000 došlo k prodeji společnosti a současně ke změně názvu společnosti na současný název - Třinecký inženýring, a.s.

Základním posláním společnosti bylo a zůstalo poskytování technicko-inženýrských služeb investičního charakteru především společnosti Třinecké železárny, a.s. a skupině Třinecké železárny-Moravia Steel, ale také všem dalším organizacím. které chtějí mít své investice provedeny s profesionálním přístupem a ve vysoké kvalitě. Za dobu svého působení již společnost dokončila nemálo staveb i v oblasti občanské vybavenosti jako jsou stavby pro sportovní a rekreační účely, zdravotnická zařízení, městské úřady, školy apod.

Společnost nabízí inženýrskou a kompletační činnost, realizaci bytových, občanských, inženýrských a průmyslových staveb, soustavně se věnuje problematice ekologických staveb. Společnost nabízí kompletní servis v oblasti realizace staveb, včetně vyřízení potřebných dokumentů a rozhodnutí.


K dlouhodobému pronájmu nabízíme kancelářské prostory v naší budově. - podrobnosti

Aktuálně jsme dokončili následující projekty
Sportovní a volnočasové centrum pro děti a mládež OldřichoviceSportovní a volnočasové centrum pro děti a mládež Oldřichovice Odprášení zařízení pro dopravu a zpětné zakládání vsázky pro výrobu ocelárenského aglomerátuOdprášení zařízení pro dopravu a zpětné zakládání vsázky pro výrobu ocelárenského aglomerátu